top of page

Hogyan érintik az új tűzvédelmi műszaki irányelvek az elektromos autó töltést társasházakban?

Február elején módosultak a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek, melyek érintették az elektromos járművek épületekben való töltését.

Az új irányelvek az alábbi pontokat részletezik:

 • Milyen feltételekkel tölthetők az elektromos autók új épületek esetén

 • Milyen feltételekkel tölthetők az elektromos autók meglévő épületek esetén

 • Milyen feltételekkel tölthetők az elektromos autók 20 gépjárműnél kevesebbet befogadni képes épületekben?

 • Milyen feltételekkel tölthetők az elektromos autók 20 gépjárműnél többet befogadni képes épületekben?

 • Hova helyezhetők el az elektromos autó töltők 20 gépjárműnél többet befogadni képes épületekben? Hogyan kell biztosítani a menekülési útvonalakat?

 • Mennyi elektromos autó töltő telepíthető a 20 gépjárműnél többet befogadni képes épületekben?

 • Hogyan kell gondoskodni a tűzzárásról? Hogyan és hol kell kiépíteni tűzgátló falakat?

 • Mikor megfelelő a biztonsági berendezések kialakítása a 20-nál több személygépjármű elhelyezését biztosító meglévő gépjárműtároló területén?


Mi az a tűzvédelmi műszaki irányelv?

A Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek tartalmazzák azokat az ajánlott műszaki megoldásokat, amelyek alkalmazásával megfelelhetünk az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014 (XII. 5.) BM rendeletben (OTSZ) meghatározott tűzvédelmi követelményeknek.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014 (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) hatályba lépésével a tűzvédelmi szabályozás felépítése gyökeresen megváltozott. A jelenleg hatályos szabályozásban elkülönül a követelmény a megoldástól. Az OTSZ tartalmazza a követelményeket, amelyek teljesíthetők tűzvédelmi műszaki irányelvvekkel, alkalmazható nemzeti szabvánnyal vagy a tervező által kidolgozott saját megoldással. Ez alapján az irányelv egyfajta segédletnek tekinthető az elvárt biztonsági szinteknek való megfeleléshez. 


Mikor lépett életbe az új Tűzvédelmi Műszaki Irányelv?

Az új tűzvédelmi műszaki irányelv 2024. február 1-től lépett életbe. 


Kötelező az új tűzvédelmi műszaki irányelvek alkalmazása?

A tűzvédelmi műszaki irányelvek alkalmazása önkéntes.


A tűzvédelmi műszaki irányelvek az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben (egyszerűbben: OTSZ) előírt követelmények teljesítésére tartalmaznak megoldási lehetőségeket. Az OTSZ egyenlőre nem tartalmazza ezeket a pontokat mint követelmények. 

Jelenleg az OTSZ-nél van egy módosítási javaslat elektromos autó töltésről, melynek elfogadása esetén az irányelvek átkerülnek az OTSZ-be, vagyis új épületeknél ennek megfelelően kell majd kialakítani a töltőhelyeket. A meglévő épületeknél még kérdéses, milyen formában alakítják ki a szabályozást. Az egyik lehetőség, hogy - mint a többi tűzvédelmi szabályozásnál - visszamenőlegesen nem kötelezik a társasházat, hiszen a társasháznak az építés idejében érvényben lévő tűzvédelmi szabályoknak kell megfelelnie. A másik lehetőség, hogy meglévő épületeknél is új feltételeket vezetnek be elektromos autó töltők kiépítésére. 


Milyen épületekre vonatkoznak az irányelvek?

A Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek új és meglévő épületekre is vonatkoznak. 


Új építésű épületekben elsősorban a szabadban való töltést javasolják, zárt vagy nyitott parkolóban pedig legfeljebb 22 kW-os AC töltővel, kivéve a közösségi rendeltetésű épületekbe ahol ez 50 kW-os DC töltő is lehet.

Kivételt képeznek ez alól a tetőfödémen kialakított töltők, ahol 22 kW-nál nagyobb teljesítményű, váltakozó áramú és egyenáramú töltőberendezést is elhelyezhetnek.


A cikk további részében a meglévő épületekre vonatkozó irányelvek kerülnek bemutatásra.


Milyen feltételekkel tölthetők az elektromos autók meglévő épületek esetén?

Az elektromos autók töltésének feltételei meglévő épületek esetén attól függnek, hogy az épület 20 gépjárműnél kevesebbet, vagy többet képes befogadni. Ezen kívül a közösségi rendeltetésű épületekre más feltételek vonatkoznak a töltési teljesítményt tekintve.


Milyen feltételekkel tölthetők az elektromos autók 20 gépjárműnél kevesebbet befogadni képes épületekben?

A 20 gépjárműnél kevesebbet befogadni képes épületekben az elektromos autók az alábbi feltételekkel tölthetők.

 • Zárt és nyitott gépjárműtárolóban max 22 kW-os AC töltő

 • Az épület tetőfödémén 22 kW- nál nagyobb AC és DC töltő is megengedett

 • Közösségi rendeltetésű épületekben 50 kW-os DC töltő

 • Javasolt a fali töltő vagy a 16A terhelésre alkalmas csatlakozó aljzat alkalmazása

 • Normál háztartási aljzat (konnektor) csak “vésztöltésre”

 • A töltők szabványos töltőkábellel és hosszabbító nélkül vehetők igénybe


Milyen feltételekkel tölthetők az elektromos autók 20 gépjárműnél többet befogadni képes épületekben?

Az olyan meglévő épületben, ahol 20-nál több gépjárművet tárolnak zárt gépjárműtároló területén a töltési feltételek az alábbiak. 


 • Zárt és nyitott gépjárműtárolóban max 22 kW-os AC töltő

 • Az épület tetőfödémén 22 kW- nál nagyobb AC és DC töltő is megengedett

 • Közösségi rendeltetésű épületekben 50 kW-os DC töltő


Ezek a feltételek megegyeznek a 20 gépjárműnél kevesebbet befogadni képes épületekre vonatkozó feltételekkel. A töltő típusára azonban már már feltételek vonatkoznak, hiszen a 20 gépjárműnél többet befogadni képes épületekben a töltőket fali vagy oszlopos kivitelben lehet telepíteni. A normál és ipari háztartási aljzat (fali csatlakozó, konnektor) nem megfelelő az elektromos autó töltésre.


Táblázat az autó töltés kiépítésének feltételeire parkolószám alapján

Hova helyezhetők el az elektromos autó töltők 20 gépjárműnél többet befogadni képes épületekben?

A tűzvédelmi műszaki irányelvek javaslatai alapján a töltőket a kiürítésre szolgáló kijáratoktól távol érdemes elhelyezni, lehetőség szerint több mint 15 méter távolságra a kiürítésre szolgáló ajtó tengelyétől mérve. 


Amennyiben ez nem megoldható, úgy szükséges a kiürítésre szolgáló kijárati ajtóhoz vezető útszakaszt az épület mértékadó kockázati osztályának megfelelő tűzvédelmi teljesítményű (teljes belmagasságban) tűzgátló fallal elválasztani a mellette lévő töltőhelytől. 

A másik lehetőség, hogy többirányú kiürítést biztosítanak, ahol a közös útvonal hossz legfeljebb 15 méter. 


A tűzvédelmi műszaki irányelv meghatároz egy másik ajánlást is a töltők elhelyezésére, a tűzoltói beavatkozás könnyítése érdekében. Ennek értelmében a gépjárműtároló külső megközelítését biztosító bejárattól (-1 szintnél a behajtó rámpa alsó pontja) a töltőpontok lehetőség szerint 25 méternél közelebb legyenek elhelyezve. Emellett fontos szempont, hogy a töltőhelyen nem alakítanak ki egymás feletti parkolást (parkológép, parkolóemelő).


Töltőhelyek elhelyezési lehetőségei a kijáratok száma alapján

Mennyi elektromos autó töltő telepíthető a 20 gépjárműnél többet befogadni képes épületekben?

A további ajánlások attól függenek, hogy az épületben van-e beépített tűzjelző berendezés vagy beépített tűzoltó berendezés. 


Beépített tűzjelző berendezés
Beépített tűzjelző berendezés
Beépített tűzoltó berendezés
Beépített tűzoltó berendezés

A másik szempont, hogy az adott  tűzszakaszban tárolt gépjárművek számának hány %-át teszi ki a töltőhelyek száma. 


Ha a meglévő gépjárműtároló tűzszakasz teljes területe beépített tűzjelző berendezéssel van védve, és a töltőhelyek száma a tűzszakaszban tárolt gépjárművek számának 10%-át nem haladja meg, akkor nem szükségesek további biztonsági intézkedések. Például egy 100 gépjármű tárolására alkalmas garázsban, ahol van beépített tűzoltó berendezés, 10 darab elektromos autó töltő telepíthető anélkül, hogy egyéb biztonsági intézkedések kellene hozni.


Ha a meglévő gépjárműtároló tűzszakasz teljes területe beépített tűzjelző és tűzoltó berendezéssel van védve, akkor ez az arányszám 50%-ra nő. Az előbbi példánál maradva egy 100 parkolóhelyes garázsban, ahol tűzjelző és tűzoltó berendezés is van, 50 darab töltőig nem szükséges további biztonsági intézkedések alkalmazása.

A %-os számot mindig az összes meglévő töltőberendezésre kell nézni.


Autó töltéshez szükséges feltételek a tűzvédelmi berendezések alapján

Ha a töltőhelyek száma a tűzszakaszban tárolt gépjárművek számának 10%-át, illetve 50%-át meghaladja, akkor az elektromos gépjárművek töltőhelyeit fix, vagy mobil tűzgátló szerkezettel szükséges elválasztani egymástól és az egyéb parkolóktól. 


A Tűzvédelmi Műszak Irányelv javaslatot tesz a két fix, vagy mobil tűzgátló fal között lévő töltőhelyek számára és teljesítményére, az oltóberendezés megléte és a töltőhelyek egymástól való távolsága alapján.


Ezt az alábbi táblázat foglalja össze. 

Tölthető autók száma a beépített oltóberendezéstől és a töltőhelyek távolságától függően

Mikor megfelelő a biztonsági berendezések kialakítása a 20-nál több személygépjármű elhelyezését biztosító meglévő gépjárműtároló területén?

A biztonsági berendezések kialakítása megfelelő ha.


 • A töltőberendezések és/vagy a gépjárművek rendelkeznek olyan biztonsági eszközökkel (pl. BMS rendszer), ami rendellenes töltés esetén a töltést megszakítja. 

 • A beépített tűzjelző berendezés általi tűzjelzés megszakítja – gépjárműtároló tűzzel érintett tűzszakaszában – a töltést vagy az energiaellátást (a töltők automatikus villamos lekapcsolása megtörténik). 

 • A töltőhely egységek elválasztására szolgáló mobil tűzgátló szerkezet nem megfelelő (pld. nyitott) állapota megakadályozza a töltést. 


Milyen szempontokat érdemes megvizsgálni? 

Az alábbi szempontokat érdemes tehát megvizsgálni.

 • Parkolóhelyek száma

 • Magán vagy közösségi rendeltetésű az épület

 • Kijáratok száma

 • Töltők távolsága a kijárattól nagyobb vagy kisebb mint 15 m

 • Ha több kijárat van a közös útvonal hossza nagyobb vagy kisebb mint 15 m

 • Van-e tűzjelző vagy tűzoltó berendezés az épületben

 • A parkolóhelyek mennyi %-án van/lesz elektromos autó töltő

 • Van-e beépített oltóberendezés az épületben

 • Töltőhelyek 1 m-nél nagyobb vagy kisebb távolságra vannak egymástól

82 megtekintés0 hozzászólás

Comments


bottom of page